Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1006 af 30. august 2015 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, ændres »§ 83, stk. 1,« til: »§ 73, stk. 1 og § 92, stk. 1,«.

2. I § 12, stk. 2, ændres »§ 83, stk. 4,« til: »§ 73, stk. 5 og § 92, stk. 4,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard