Den fulde tekst
L 66
Forslag til adresseloven.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 29/11 16
Betænkning 12/1 17
Lovf optrykt efter 2.beh 17/1 17 Tillæg H
2.beh 17/1 17
Lovf som vedt 19/1 17
3.beh 19/1 17
Lov nr 136 af 1. februar 2017
Beh sammen: L 66 og L 65
Ordførere: (1.beh) Malte Larsen (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at sikre, at offentlige data om vejnavne og adresser registreres ensartet og gøres frit tilgængelige, så de kan skabe større sammenhæng i den offentlige digitale forvaltning. Forslaget bidrager til en mere effektiv offentlig sektor, hurtigere udrykning for politi og beredskab samt vækst og innovation hos virksomhederne.
Lovforslaget medvirker til at realisere grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Aftalen medfører en forbedring af datagrundlaget om adresser, administrative inddelinger og stednavne og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 65.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.