Den fulde tekst
L 73
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 17/11 16
Betænkning 8/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 16 Tillæg H
2.beh 15/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1728 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rune Lund (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at øge respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.
Lovforslaget udmønter det retspolitiske udspil »Respekt for det fælles – Respektpakke I«, som regeringen (Venstre) sammen med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fremlagde i maj 2016.
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 79 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 stemmer imod forslaget (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.