Den fulde tekst
L 64
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen ()).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 15/11 16
Betænkning 7/12 16
2.beh 13/12 16
Lovf som vedt 15/12 16
3.beh 15/12 16
Lov nr 1717 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Joachim B. Olsen (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres en ny struktur for partssystemet, der understøtter en tættere kobling mellem de forskellige aktører på arbejdsmiljøområdet og de aktiviteter, som de enkelte aktører iværksætter.
Lovforslaget har således til formål at tilpasse reglerne og rammerne for arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats og dermed understøtte en samlet effektiv arbejdsmiljøindsats. Lovforslaget har desuden til formål at skabe et mere stabilt bevillingsgrundlag for arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.