Den fulde tekst
L 50
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 17/11 16
Betænkning 21/2 17
2.beh 2/3 17
Lovf som vedt 14/3 17
3.beh 14/3 17
Lov nr 249 af 20. marts 2017
Beh sammen: L 50 og L 30
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Christian Langballe (DF), Marcus Knuth (V), Pelle Dragsted (EL), Mette Bock (LA), Josephine Fock (ALT), Ida Auken (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget foreslås det, at meddelelse af opholdstilladelse til religiøse forkyndere m.fl. fremover skal betinges af, at den pågældende underskriver en løfteerklæring om i sit virke som religiøs forkynder at ville overholde dansk lovgivning. Lovforslaget indebærer desuden, at forlængelse af en opholdstilladelse meddelt til religiøse forkyndere m.fl. fremover også skal betinges af, at udlændingen har gennemført et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 30, som er fremsat af kirkeministeren den 5. oktober 2016. L 30 og L 50 sambehandles.
Lovforslaget er en del af den aftale, som regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 31. maj 2016, og som vedrører initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som i deres virke som prædikanter søger at modarbejde danske love og værdier om frihed og demokrati.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), mod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.