Den fulde tekst
L 52
Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 29/11 16
Betænkning 2/2 17
Lovf optrykt efter 2.beh 9/2 17 Tillæg H
2.beh 9/2 17
Lovf som vedt 21/2 17
3.beh 21/2 17
Lov nr 190 af 27. februar 2017
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Pernille Bendixen (DF), Carl Holst (V), Peder Hvelplund (EL), Danny K. Malkowski (LA), Torsten Gejl (ALT), Andreas Steenberg (RV), Trine Torp (SF).
Ministre: (1.beh) social- og indenrigsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Hovedformålet med lovforslaget er at skabe øget tryghed og gennemsigtighed for borgerne, når de skal vælge en autoriseret psykolog, og at modernisere psykologloven. Med lovforslaget indføres en offentliggørelsesordning, der skal give borgere og myndigheder mulighed for at se alvorlig eller gentagen kritik af en autoriseret psykolog, og om vedkommende har fået frataget sin autorisation.
Lovforslaget giver desuden Psykolognævnet bedre rammer for at føre tilsyn med de autoriserede psykologer, f.eks. ved at kunne anvende skærpet tilsyn og påbud i sager, hvor en autoriseret psykolog har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed. Lovforslaget ændrer sammensætningen af nævnet, og der indsættes en dommer som formand. Endelig indebærer lovforslaget en generel modernisering af psykologloven, bl.a. ved at tydeliggøre beskyttelsen af titlerne som psykolog og autoriseret psykolog.
Loven træder i kraft den 1. juli 2017. Som følge af et af børne- og socialministerens ændringsforslag ved 2. behandling af lovforslaget træder offentliggørelsesordningen først i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.