Den fulde tekst
L 55
Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 2/12 16
Betænkning 23/2 17
2.beh 28/2 17
Lovf som vedt 2/3 17
3.beh 2/3 17
Lov nr 236 af 15. marts 2017
Ordførere: (1.beh) Magnus Heunicke (S), Susanne Eilersen (DF), Carl Holst (V), Pernille Skipper (EL), Danny K. Malkowski (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget skal sikre, at personer på 15 år og derover, som er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan få et legitimationskort med foto, fulde navn og personnummer. Med forslaget får økonomi- og indenrigsministeren tilladelse til at fastsætte de nærmere regler for at udstede og udforme legitimationskortet.
Forslaget følger op på Folketingets Social- og Indenrigsudvalgs beretning fra den 3. marts 2016 over beslutningsforslag B 31 om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. I beretningen opfordrer hele udvalget regeringen til at fremsætte lovforslag om at indføre et sådant gyldigt legitimationskort senest i efteråret 2016, så borgere uden pas eller kørekort kan legitimere sig ved gyldig billedlegitimation.
Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.