Den fulde tekst
L 59
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 15/11 16
Betænkning 13/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 16 Tillæg H
2.beh 16/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1746 af 27. december 2016
Beh sammen: L 59 og L 58
Ordførere: (1.beh) Annette Lind (S), Marie Krarup (DF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Merete Riisager (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Jacob Mark (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Udmøntningen af regeringens aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, som blev indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 3. juni 2016, indebærer også ændringer i en lang række øvrige love.
Dette lovforslag implementerer de øvrige ændringer og er en følgelovgivning. Lovforslaget handler bl.a. om indførelse af folkeskolens afgangseksamen med tilhørende beståkrav, om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og om skærpede krave til elevernes faglige forudsætninger i uddannelsesparathedsvurderingen.
Loven skal træde i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.