Den fulde tekst
L 75
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde (V)).
Lovf som fremsat 10/11 16
Fremsat skr 10/11 16
1.beh 25/11 16
Betænkning 6/12 16
2.beh 13/12 16
Lovf som vedt 16/12 16
3.beh 16/12 16
Lov nr 1737 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Peder Hvelplund (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Lotte Rod (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer en justering af kommunernes takster for færdigbehandlede patienter, bl.a. med det formål at reducere og forebygge overbelægning på sygehusene.
Lovforslaget indebærer konkret, at kommunernes færdigbehandlingstakst, der i dag er 1.976 kr. pr. dag, fordobles for de første 2 dage og tredobles fra dag 3 og frem. Regionerne vil med lovforslaget modtage samme takst som i dag, mens forøgelsen vil blive tilbageført til kommunerne under et inden for den enkelte region, med henblik på at pengene bliver i det kommunale system.
De højere færdigbehandlingstakster skal ses i sammenhæng med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (juni 2016) og akutpakken for at nedbringe overbelægning.
Loven skal træde i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 18 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.