Den fulde tekst
L 78
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 10/11 16
Fremsat skr 10/11 16
1.beh 17/11 16
Betænkning 7/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 16 Tillæg H
2.beh 16/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1732 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Danny K. Malkowski (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Trine Torp (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget skal ses som en opfølgning på kystanalysen, der blev offentliggjort den 21. september 2016. Forslagets formål er at skabe en enklere og hurtigere proces for kommunerne for at gennemføre helhedsløsninger efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
Lovforslaget indebærer, at klageadgangen ændres, så der alene kan klages over kommunalbestyrelsens endelige afgørelse. Derudover gives der mulighed for at bede Kystdirektoratet om sagkyndig bistand tidligere i processen, end der er mulighed for i dag.
Lovforslaget ændrer på inddragelsen af borgere og giver mulighed for at vurdere behovet for møder med berørte. Der foretages præciseringer i lovteksten med det formål at skabe en klarere ramme i forhold til nyttebegrebet og partsbegrebet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.