Den fulde tekst
L 79
Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. (Midlertidige lempelser af visse krav).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 10/11 16
Fremsat skr 10/11 16
1.beh 17/11 16
Betænkning 7/12 16
2.beh 16/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1731 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Lise Bech (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Danny K. Malkowski (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Trine Torp (SF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Kvægerhvervet har økonomiske vanskeligheder og derfor vanskeligt ved at finde finansiering til at foretage investeringer til opfyldelse af kravene i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. Formålet med dette lovforslag er at forlænge lovens overgangsordning for bindestalde, der kan opfylde visse dyrevelfærdsmæssige krav.

Det foreslås, at overgangsordningen for bindestalde forlænges med 5 år fra den 1. juli 2022 til den 1. juli 2027. Desuden foreslås det at udskyde kravet om, at køer skal have adgang til mindst én roterende kobørste, for bedrifter, der er etableret før den 1. juli 2010. Det foreslås, at dette krav udskydes fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2022.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 57 (DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 46 (S, EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.