Den fulde tekst
L 80
Forslag til lov om jobordning for veteraner.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen ()).
Lovf som fremsat 11/11 16
Fremsat skr 11/11 16
1.beh 23/11 16
Betænkning 8/12 16
2.beh 16/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1714 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Jeppe Jakobsen (DF), Peter Juel Jensen (V), Eva Flyvholm (EL), Leif Mikkelsen (LA), René Gade (ALT), Holger K. Nielsen (SF).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Peter Christensen).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget giver mulighed for, at offentlige arbejdsgivere kan give veteraner fortrinsadgang til et job og herved fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer. Uanset fortrinsretten er det stadig en forudsætning, at veteranen i overensstemmelse med almindelige principper for ansættelse af medarbejdere i det offentlige er kvalificeret til at varetage den pågældende stilling.
Derudover foreslås der indført en præmieringsordning for arbejdsgivere, der ansætter veteraner. Præmien vil være på 50.000 kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 26 uger og den pågældende veteran har været ansat uden afbrydelse og med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 15 timer ugentligt. Statslige arbejdsgivere er ikke omfattet af jobpræmieordningen.
Hensigten med disse tiltag er, at de veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, bliver støttet i at få et aktivt arbejdsliv og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.