Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

§ 1. For prøver, for udstedelse af genpart af certifikat og for udstedelse af kaldesignal i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten betales til Energistyrelsen et gebyr med følgende beløb:

1) Amatørradioprøve: 476 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat: 81 kr. pr. genpart.

3) Udstedelse af kaldesignal: 333 kr.

§ 2. For radioprøver til opnåelse af SRC-certifikat (Short Range Certificate) til betjening af maritime VHF-radioanlæg, for udstedelse af genpart af certifikat og for udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer i maritime radiotjenester betales til Søfartsstyrelsen et gebyr med følgende beløb:

1) SRC-certifikat: 503 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat: 200 kr. pr. genpart.

3) Udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer: 720 kr.

§ 3. For udstedelse og genudstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer betales til Trafik- og Byggestyrelsen et gebyr med et beløb af 555 kr.

Stk. 2. For udstedelse og genudstedelse af identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner betales til Dansk Ultralet Flyverunion et gebyr med et beløb af 336 kr.

Stk. 3. For udstedelse og genudstedelse af identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere) betales til Dansk Hanggliding & Paragliding Union et gebyr med et beløb af 336 kr.

Stk. 4. Udebliver betaling af gebyrer efter stk. 1-3 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan der opkræves et ekspeditionsgebyr for hver erindringsskrivelse med et beløb af 100 kr.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1348 af 12. december 2014 om gebyrer i 2015 for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1431 af 4. december 2015 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre ophæves.

Stk. 4. Gebyrer, som er fastsat i medfør af bekendtgørelse nr. 1431 af 4. december 2015 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, herunder ekspeditionsgebyrer for erindringsskrivelser, kan opkræves efter den 1. januar 2017, hvis gebyrerne vedrører opgaver, som er udført i 2016.

Energistyrelsen, den 16. november 2016

Morten Bæk

/ Maria Schmidt Jensen