Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 8, i lov nr. 914 af 16. december 1998 om ændring af lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

 

I medfør af § 3, stk. 3, i lov nr. 914 af 16. december 1998 om ændring af lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (ændrede udbetalingsregler, ligestilling af samlevende med gifte m.v.) bestemmes hermed, at § 1, nr. 8, i lov nr. 914 af 16. december 1998 om ændring af lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag træder i kraft den 1. februar 1999.

Socialministeriet, den 13. januar 1999

Karen Jespersen

/Leif Sondrup