Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

I medfør af § 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

§ 1. For laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 761 af 1. juni 2015 om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd ophæves.

Energistyrelsen, den 25. november 2016

Morten Bæk

/ Trine Heidemann Jansen


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Laveffekts radioanlæg
N
2
Anvendelse
Telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel
N
3
Tilladte frekvensbånd/frekvenser
Bånd
Frekvensbånd/frekvenser
N
Bånd a
456,9-457,1 kHz (centerfrekvens 457 kHz)
Bånd b
6,765-6,795 MHz
Bånd c
13,553-13,567 MHz
Bånd d
26,957-27,283 MHz
Bånd e
26,990-27,000 MHz
Bånd f
27,040-27,050 MHz
Bånd g
27,090-27,100 MHz
Bånd h
27,140-27,150 MHz
Bånd i
27,190-27,200 MHz
Bånd j
40,660-40,700 MHz
Bånd k
49,500-50,000 MHz
Bånd l
138,200-138,450 MHz
Frekvens m
138,650 MHz
Bånd n1/n2
169,4-169,475 MHz
Bånd o
169,4-169,4875 MHz
Bånd p
169,4875-169,5875 MHz
Bånd q
169,5875-169,8125 MHz
Bånd r1/r2
433,050-434,040 MHz
Bånd s1/s2/s3
434,040-434,790 MHz
Bånd t
863,000-865,000 MHz
Bånd u
865,000-868,000 MHz
Bånd v
868,000-868,600 MHz
Bånd w
868,700-869,200 MHz
Bånd x1/x2
869,400-869,650 MHz
Bånd y1/y2
869,700-870,000 MHz
Bånd z
870,000-875,600 MHz
Bånd aa
870,000-875,800 MHz
Bånd ab
870,000-876,000 MHz
Bånd ac
915,000-921,000 MHz
Bånd ad
915,200-920,800 MHz
Frekvenser ae
916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz
Bånd af
2400,0-2483,5 MHz
Bånd ag1/ag2
2483,5-2500,0 MHz
Bånd ah
5725-5875 MHz
Bånd ai
24,00-24,25 GHz
Bånd aj
57-64 GHz
Bånd aj1
57-66 GHz
Bånd ak
61,0-61,5 GHz
Bånd al
122-123 GHz
Bånd am
244-246 GHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Bånd a
7 dBµA/m ved 10 m
Bånd b
42 dBµA/m
Bånd c
42 dBµA/m
Bånd d
42 dBµA/m svarende til 10 mW e.r.p.
Bånd e
100 mW e.r.p.
Bånd f
100 mW e.r.p.
Bånd g
100 mW e.r.p.
Bånd h
100 mW e.r.p.
Bånd i
100 mW e.r.p.
Bånd j
10 mW e.r.p.
Bånd k
1 mW e.r.p.
Bånd l
10 mW e.r.p.
Frekvens m
500 mW e.r.p.
Bånd n1
500 mW e.r.p.
Bånd n2
500 mW e.r.p.
Bånd o
10 mW e.r.p.
Bånd p
10 mW e.r.p.
Bånd q
10 mW e.r.p.
Bånd r1
1 mW e.r.p. og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd r2
10 mW e.r.p.
Bånd s1
1 mW e.r.p. og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd s2
10 mW e.r.p.
Bånd s3
10 mW e.r.p.
Bånd t
25 mW e.r.p.
Bånd u
25 mW e.r.p.
Bånd v
25 mW e.r.p.
Bånd w
25 mW e.r.p.
Bånd x1
500 mW e.r.p.
Bånd x2
25 mW e.r.p.
Bånd y1
5 mW e.r.p.
Bånd y2
25 mW e.r.p.
Bånd z
500 mW e.r.p.
Bånd aa
25 mW e.r.p.
Bånd ab
25 mW e.r.p.
Bånd ac
25 mW e.r.p.
Bånd ad
25 mW e.r.p.
Frekvenser ae
100 mW e.r.p.
Bånd af
100 mW e.i.r.p. Note 9) eller 10 mW Note 10)
Bånd ag1
1 mW e.i.r.p.
Bånd ag2
10 mW e.i.r.p.
Bånd ah
25 mW e.i.r.p.
Bånd ai
100 mW e.i.r.p.
Bånd aj
100 mW e.i.r.p., en maksimal sendeeffekt på 10 mW og en maksimal e.i.r.p. -effektspektraltæthed på 13dBm/MHz
Bånd aj1
40 dBm middel e.i.r.p.
Bånd ak
100 mW e.i.r.p.
Bånd al
100 mW e.i.r.p.
Bånd am
100 mW e.i.r.p.
5
Duty cycle og brugsrestriktioner
Bånd
Duty cycle m.v.
Brugsrestriktioner
N
Bånd a
Ingen krav
Note 1)
Bånd b
Ingen krav
 
Bånd c
Ingen krav
 
Bånd d
Ingen krav
 
Bånd e
≤ 1 %
 
Bånd f
≤ 1 %
 
Bånd g
≤ 1 %
 
Bånd h
≤ 1 %
 
Bånd i
≤ 1 %
 
Bånd j
Ingen krav
Note 2)
Bånd k
Ingen krav
 
Bånd l
≤ 1 %
 
Frekvens m
Ingen krav, maksimal båndbredde på 25 kHz
Må alene anvendes til sporing af stjålne genstande.
Bånd n1
≤ 10 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
Må alene anvendes til radioanlæg, som udgør en del af tovejs radiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.
Bånd n2
≤ 1 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
 
Bånd o
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd p
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd q
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd r1
Note 3)
Note 4)
Bånd r2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s1
Note 3)
Note 4)
Bånd s2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s3
≤ 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz
Note 3)
Note 4)
Bånd t
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd u
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd v
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 7)
Bånd w
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 7)
Bånd x1
Note 6) eller ≤ 10 %
Note 7)
Bånd x2
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd y1
Note 3)
Note 4)
Bånd y2
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd z
≤ 2,5 %, Note 8)
Adaptive Power Control (APC) skal anvendes.
Bånd aa
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
 
Bånd ab
≤ 0,1 %. Maksimal båndbredde på 200 kHz
 
Bånd ac
≤ 0,1 %. Maksimal båndbredde på 200 kHz
 
Bånd ad
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
 
Frekvens ae
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 400 kHz
RFID tags må anvendes uden duty cycle.
Bånd af
Note 9), Note 10)
Note 9), Note 10)
Bånd ag1
Note 6) og ≤ 10 %. Maksimal båndbredde på 3 MHz
Kun til indendørs MBANS (Medical Body Area Network Systems) på hospitaler o.l.
Bånd ag2
Note 6) og ≤ 2 %. Maksimal båndbredde på 3 MHz
Kun til indendørs MBANS på patientens bopæl.
Bånd ah
Ingen krav
Ingen
Bånd ai
Ingen krav
Ingen
Bånd aj
Ingen krav
Ingen
Bånd aj1
Note 9), Note 11)
Note 11)
Bånd ak
Ingen krav
Ingen
Bånd al
Ingen krav
Ingen
Bånd am
Ingen krav
Ingen
 
Note 1)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.
 
Note 2)
Ingen videoapplikationer.
Note 3)
Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.
Note 4)
Ingen audio- og videoapplikationer.
Note 5)
Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.
Note 6)
Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder.
Note 7)
Ingen analoge videoapplikationer.
   
Note 8)
En duty cycle x på 2,5 % < x < 10 % vil kunne anvendes i forbindelse med Network Relay Points (NRP’er), hvis der opnås tilladelse hertil fra Energistyrelsen.
 
Note 9)
Tilstrækkelige spektraldelingsteknikker, f.eks. Listen-before-Talk eller Detect-And-Avoid skal være implementeret i udstyret.
 
Note 10)
Hvis der anvendes anden modulationstype end FHSS, er den maximale e.i.r.p. tæthed 10 mW/MHz.
 
Note 11)
Den maximale effekt henviser til den højeste udgangseffekt i en sendeimpuls, hvis sendereffektkontrol er implementeret. TDen maximale middel e.i.r.p tæthed må ikke overstige 13 dBm/MHz.
 
     
Faste punkt-til-punkt forbindelser reguleres efter principperne i ECC/REC/(05)02 og ECC/REC/(09)01.
 
     
Faste udendørsinstallationer er ikke tilladt.
 
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
7
Harmoniserede standarder
EN 300 220-2
I
EN 300 330-2
 
EN 300 440-2
 
EN 300 718-2
 
EN 300 718-3
 
EN 303 203-2
 
EN 303 204-2
 
EN 305 550-2
 
8
Referencer
ERC/REC 70-03
I
   
ECC/REC/(05)02
 
   
ECC/REC/(09)01
 
   
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU
 

N: Normativ
I: Information

 
 
 
 
 
Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.
Radiogrænseflader samt relevante love og bekendtgørelser kan hentes fra Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.
ETSI dokumenter ((I-)ETS’er, EN’er og TBR’er) kan hentes fra ETSI’s hjemmeside: www.etsi.org.
ITU anbefalinger m.v. kan købes direkte hos ITU, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, tlf. : +41 22 730 5111, fax: +41 22 733 7256 eller www.itu.int.
ECC publikationer, herunder ECC beslutninger og anbefalinger, kan fås hos: ECO, European Communications Office, Nyropsgade 37, 1602 København, tlf. : 33 89 63 00, fax: 33 89 63 30. For yderligere information henvises til ECO’s hjemmeside: www.cept.org/eco hvorfra dokumenterne også gratis kan hentes.
ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn, tlf. : 39 96 61 01, fax: 39 96 61 02, eller via www.ds.dk.