Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd og bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1464 af 7. december 2015 om egenkontrol med dyrevelfærd.

2) Bekendtgørelse nr. 1329 af 30. november 2010 om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2016.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Eyd Anni Nilssen