Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 367 af 19. april 2016 om erhvervsuddannelser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 3 og 4, § 4, stk. 1, 3 og 4, § 6, stk. 2, § 8, § 9, § 12, stk. 2, § 13, stk. 3, § 14, § 15, stk. 5, § 25, stk. 2 og 4, § 30, § 31, stk. 2, § 33, stk. 2, § 43, stk. 3, § 48, stk. 1 og 6, § 50, stk. 2, § 51, stk. 2, § 52, stk. 1, § 54, § 66 a, stk. 3, § 66 b, stk. 1 og 3, § 66 c, § 66 o, § 66 z og § 69 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016, § 31 og § 33 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2016, og § 11, stk. 7, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsættes:«

2. Bilag 8 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Adgangsbegrænsningen i uddannelser nævnt i § 1 gælder for uddannelsesforløb, der påbegyndes fra den 1. januar 2017.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 30. november 2016

P.M.V.
Styrelsesdirektør
Jens Strunge Bonde

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

»Bilag 8

Uddannelser med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del

Følgende erhvervsuddannelser udbydes med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del, jf. § 44, stk. 2:

1) Beklædningshåndværkeruddannelsen

2) Beslagsmedeuddannelsen

3) Bådmekanikeruddannelsen

4) CNC-teknikeruddannelsen

5) Den pædagogiske assistentuddannelse

6) Digital mediauddannelsen

7) Film- og tv-produktionstekniker

8) Fitnessinstruktør

9) Fotograf

10) Frisøruddannelsen

11) Frontline PC-supporteruddannelsen

12) Frontline radio/tv-supporteruddannelsen

13) Grafisk Teknikeruddannelsen

14) Guld- og sølvsmedeuddannelsen

15) Laboratorietandteknikeruddannelsen

16) Mediegrafikeruddannelsen

17) Metalsmedeuddannelsen

18) Modelsnedkeruddannelsen

19) Produktøruddannelsen

20) Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen

21) Veterinærsygeplejerske

22) Web-integratoruddannelsen«