Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om ophævelse af visse vejledninger

(Til stifter, menighedsråd m.m.)

§ 1. Hermed ophæves følgende vejledninger:

1) Vejledning nr. 9945 af 3. december 2009 til organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, kirketjener og graver.

2) Vejledning nr. 9946 af 3. december 2009 til overenskomst for organister.

§ 2. Cirkulærskrivelsen træder i kraft den 8. december 2016.

Kirkeministeriet, den 2. december 2016

Christa Hector Knudsen