Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i

I medfør af § 124 i i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 457 af 14. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

§ 1. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 c, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb 130 kr.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 c, stk. 1, nr. 4, nævnte beløb 170 kr.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 1, nævnte beløb 130 kr.

§ 4. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 2, nævnte beløb 470 kr.

§ 5. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 3, nævnte beløb 210 kr.

§ 6. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 4, nævnte beløb 130 kr.

§ 7. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 5, nævnte beløb 260 kr.

§ 8. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 6, nævnte beløb 260 kr.

§ 9. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 7, nævnte beløb 130 kr.

§ 10. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 8, nævnte beløb 130 kr.

§ 11. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 9, nævnte beløb 130 kr.

§ 12. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 d, stk. 10, nævnte beløb 130 kr.

§ 13. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 e, stk. 3, nævnte beløb 130 kr.

§ 14. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 f, stk. 2, nævnte beløb 270 kr.

§ 15. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 h, stk. 1, nævnte beløb 130 kr.

§ 16. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 h, stk. 2, nævnte beløb 130 kr.

§ 17. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 124 h, stk. 3, nævnte beløb 130 kr.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 28. november 2016

Carsten Falk Hansen

/ Jesper Høgh Bach