Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2017 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og efter anmodning og indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2017 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2017 fratrækkes der 130 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 90 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2017 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2017 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2016. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2017 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2017 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension:

 

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1952
4,99 kr.
1953
5,03 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
5,20 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
5,36 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
5,54 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
5,72 kr.
1956
5,76 kr.
1957
5,82 kr.
1958
5,88 kr.
1959
5,94 kr.
1960
6,01 kr.
1961
6,08 kr.
1962
6,15 kr.
1963
6,59 kr.
1964
6,68 kr.

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2017 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension baseret på forrentning frem til 2032:

 

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1965
5,79 kr.
1966
5,77 kr.
1967
5,74 kr.
1968
5,72 kr.
1969
5,69 kr.
1970
5,66 kr.
1971
5,63 kr.
1972
5,60 kr.
1973
5,58 kr.
1974
5,55 kr.
1975
5,52 kr.
1976
5,49 kr.
1977
5,46 kr.
1978
5,43 kr.
1979
5,40 kr.
1980
5,37 kr.
1981
5,34 kr.
1982
5,32 kr.
1983
5,29 kr.
1984
5,26 kr.
1985
5,23 kr.
1986
5,20 kr.
1987
5,18 kr.
1988
5,15 kr.
1989
5,12 kr.
1990
5,10 kr.
1991
5,07 kr.
1992
5,04 kr.
1993
5,02 kr.
1994
4,99 kr.
1995
4,97 kr.
1996
4,94 kr.
1997
4,92 kr.
1998
4,89 kr.
1999
4,87 kr.
2000
4,85 kr.
2001
4,82 kr.

 

Stk. 6. I år 2032 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2017 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

 

 

Medlem født
Pensionsret
1917 eller før
55,88 kr.
1918
52,19 kr.
1919
47,99 kr.
1920
44,07 kr.
1921
40,52 kr.
1922
37,12 kr.
1923
34,01 kr.
1924
31,14 kr.
1925
28,54 kr.
1926
26,17 kr.
1927
24,03 kr.
1928
22,09 kr.
1929
20,33 kr.
1930
18,74 kr.
1931
17,31 kr.
1932
16,01 kr.
1933
14,84 kr.
1934
13,78 kr.
1935
12,81 kr.
1936
11,94 kr.
1937
11,15 kr.
1938
10,44 kr.
1939
9,80 kr.
1940
9,22 kr.
1941
8,69 kr.
1942
8,21 kr.
1943
7,78 kr.
1944
7,38 kr.
1945
7,01 kr.
1946
6,67 kr.
1947
6,36 kr.
1948
6,07 kr.
1949
5,80 kr.
1950
5,56 kr.
1951
5,33 kr.
1952
5,12 kr.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned udbetalingen af pensionen udskydes. I 2017 forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

 

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1942
Medlem født i 1943
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
1
100,68 kr.
100,65 kr.
100,62 kr.
100,58 kr.
100,56 kr.
2
101,37 kr.
101,30 kr.
101,23 kr.
101,17 kr.
101,11 kr.
3
102,07 kr.
101,96 kr.
101,86 kr.
101,76 kr.
101,68 kr.
4
102,76 kr.
102,62 kr.
102,48 kr.
102,36 kr.
102,24 kr.
5
103,47 kr.
103,28 kr.
103,11 kr.
102,96 kr.
102,81 kr.
6
104,18 kr.
103,95 kr.
103,75 kr.
103,56 kr.
103,38 kr.
7
104,89 kr.
104,63 kr.
104,39 kr.
104,16 kr.
103,96 kr.
8
105,61 kr.
105,31 kr.
105,03 kr.
104,77 kr.
104,53 kr.
9
106,33 kr.
105,99 kr.
105,67 kr.
105,38 kr.
105,12 kr.
10
107,06 kr.
106,68 kr.
106,32 kr.
106,00 kr.
105,70 kr.
11
107,79 kr.
107,37 kr.
106,98 kr.
106,62 kr.
106,29 kr.
12
108,53 kr.
108,06 kr.
107,63 kr.
107,24 kr.
106,88 kr.

Medlem født i 1947
Medlem født i 1948
Medlem født i 1949
Medlem født i 1950
Medlem født i 1951
Medlem født i 1952
100,53 kr.
100,51 kr.
100,48 kr.
100,46 kr.
100,44 kr.
100,43 kr.
101,06 kr.
101,01 kr.
100,97 kr.
100,93 kr.
100,89 kr.
100,86 kr.
101,60 kr.
101,53 kr.
101,46 kr.
101,40 kr.
101,34 kr.
101,29 kr.
102,14 kr.
102,04 kr.
101,95 kr.
101,87 kr.
101,79 kr.
101,72 kr.
102,68 kr.
102,55 kr.
102,44 kr.
102,34 kr.
102,24 kr.
102,15 kr.
103,22 kr.
103,07 kr.
102,94 kr.
102,81 kr.
102,69 kr.
102,59 kr.
103,77 kr.
103,60 kr.
103,43 kr.
103,29 kr.
103,15 kr.
103,03 kr.
104,32 kr.
104,12 kr.
103,93 kr.
103,77 kr.
103,61 kr.
103,46 kr.
104,87 kr.
104,65 kr.
104,44 kr.
104,25 kr.
104,07 kr.
103,91 kr.
105,43 kr.
105,18 kr.
104,94 kr.
104,73 kr.
104,53 kr.
104,35 kr.
105,99 kr.
105,71 kr.
105,45 kr.
105,22 kr.
105,00 kr.
104,79 kr.
106,55 kr.
106,24 kr.
105,96 kr.
105,70 kr.
105,46 kr.
 

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2017, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.850 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over 2.850 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og anvendes for bidrag, der vedrører 2017.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2017.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. december 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lasse Boje