Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2017

Ankestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i pris- og lønudviklingen – gebyret for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2017 udgør gebyret for ansøgning om navneændring 480 kr.

Børne- og Socialministeriet, den 6. december 2016

P.M.V.
Helle Birkman Smith

/ Malene Vestergaard