Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

(DIS-omregning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af 4. december 2013, bekendtgørelse nr. 1514 af 16. december 2014, bekendtgørelse nr. 1516 af 9. december 2015 og bekendtgørelse nr. 1298 af 9. november 2016, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 8. december 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen


Bilag 1

»Bilag 1

Omregning af DIS-indkomst - Skalatrin og faktorer for 2017

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 45.000

2) kr. 45.001 – 479.600

3) kr. 479.601 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 45.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 45.001 – 315.043, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 315.044 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.750 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.751 - 26.254 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 26.255 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 101.900

2) kr. 101.901 - 479.600

3) kr. 479.601 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 101.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 101.901 - 336.588, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 336.589 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.492 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.493 – 28.049 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 28.050 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 150.000

2) kr. 150.001 - 479.600

3) kr. 479.601 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 150.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 150.001 – 354.800, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 354.801, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.500 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.501 – 29.567 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 29.568 omregnes med faktor 2,12.«