Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1279 af 7. november 2013 om uddannelse i maritim sikring af skibe, som ændret ved bekendtgørelse nr. 506 af 21. april 2015, foretages følgende ændring:

1. § 8 ophæves.

§ 9 bliver herefter § 8.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2016

Per Sønderstrup

/ Malthe Møller Pedersen