Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 13 af 11. januar 1999 om grænser for anbringelse af bundgarnsstader i Køge Bugt.

2) Bekendtgørelse nr. 772 af 27. november 1991 om grænser for anbringelse af bundgarnsstader ved Jyllands østkyst fra Skagen til Fornæs.

3) Bekendtgørelse nr. 9734 af 28. september 2005, teknisk forskrift om konstruktion af lanterner.

4) Bekendtgørelse nr. 9175 af 3. maj 2002, teknisk forskrift om støj i skibe.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2016

Per Sønderstrup

/ Malthe Møller Pedersen