Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over København Havns søområde
Bilag 2 Afgrænsning af Holmens vandområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af København Havns søområde

I medfør af § 25, stk. 1, lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S, som ændret ved lov nr. 632 af 14. juni 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 27:

§ 1. København Havns søområde afgrænses af en linje mellem følgende punkter, jf. bilag 1.

§ 2. Holmens søområde er ikke omfattet af Københavns Havns søområde. Holmens søområde er afgrænset af en linje mellem følgende punkter, jf. bilag 2.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen nr. 1193 af 11. oktober 2007 om fastsættelse af København Havns søområde ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 9. december 2016

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard


Bilag 1

Oversigt over København Havns søområde

zz

1. 55°43,319'N 012°34,996'E, kyst, Svanemøllebugten W

2. 55°43,542'N 012°36,136'E, kyst, Svanemøllebugten E

3. 55°43,242'N 012°36,946'E, kyst, Stubben S

4. 55°43,456'N 012°37,255'E

5. 55°43,567'N 012°37,927'E

6. 55°43,340'N 012°38,587'E

7. 55°42,875'N 012°37,871'E

8. 55°42,753'N 012°37,890'E

9. 55°42,656'N 012°37,520'E

10. 55°41,467'N 012°37,974'E

11. 55°40,516'N 012°39,039'E

12. 55°40,036'N 012°38,737'E

13. 55°39,992'N 012°38,173'E

14. 55°40,222'N 012°38,000'E

15. 55°40,215'N 012°37,879'E, kyst, Amager NE

16. 55°38,068'N 012°30,549'E, kyst, Kalveboderne W

17. 55°37,284'N 012°31,163'E

18. 55°36,882'N 012°30,669'E, kyst, Skrædderholmen N

19. 55°36,771'N 012°30,532'E, kyst, Skrædderholmen S

20. 55°36,724'N 012°30,473'E

21. 55°36,470'N 012°30,377'E

22. 55°36,470'N 012°30,531'E, kyst, Amager W

Koordinaterne er angivet i system WGS-84.


Bilag 2

Afgrænsning af Holmens vandområder

zz

23. 55°41,327'N 012°36,616'E, kyst, Margretheholm NW

24. 55°41,325'N 012°36,570'E

25. 55°41,339'N 012°36,554'E

26. 55°41,345'N 012°36,517'E

27. 55°41,352'N 012°36,515'E

28. 55°41,370'N 012°36,465'E

29. 55°41,382'N 012°36,413'E

30. 55°41,363'N 012°36,322'E

31. 55°41,338'N 012°36,255'E

32. 55°41,333'N 012°36,105'E

33. 55°41,072'N 012°35,967'E

34. 55°40,831'N 012°35,851'E

35. 55°40,814'N 012°35,875'E

36. 55°40,770'N 012°36,021'E

37. 55°40,689'N 012°35,953'E, kyst, Christiansholm SE

Koordinaterne er angivet i system WGS-84.