Den fulde tekst
L 25 A
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
2.beh 24/11 16
Lovf optrykt efter 2.beh 24/11 16 Tillæg H
Lovf som vedt 29/11 16
3.beh 29/11 16
Lov nr 1556 af 13. december 2016
Ordførere: (1.beh) Lea Wermelin (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at lempe elafgiften for forlystelser i bl.a. forlystelsesparker. Ved ændringen opnås en lempelse i elafgiften for forlystelser på godt 90 øre pr. kWh i 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 18 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.