Den fulde tekst
L 102
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 14/12 16
Fremsat skr 14/12 16
1.beh 10/1 17
Betænkning 17/1 17
Lovf optrykt efter 2.beh 19/1 17 Tillæg H
2.beh 19/1 17
Lovf som vedt 26/1 17
3.beh 26/1 17
Lov nr 114 af 31. januar 2017
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
I september 2015 besluttede SKAT at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, da det blev konkluderet, at der blev gennemført ulovlig inddrivelse. Det betyder, at gæld til det offentlige, herunder gæld til kommunerne, kun i meget begrænset omfang bliver inddrevet.
Med lovforslaget foreslås det derfor, at fordringer, der på ikrafttrædelsestidspunktet ikke er under inddrivelse hos SKAT, overgår til inddrivelse hos kommunerne. Det gælder dog alene inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale fordringer, herunder bl.a. kommunale ejendomsskatter.
Lovforslaget er en opfølgning på en aftale mellem den daværende regering (Venstre) og KL om tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer indgået den 11. april 2016 og Skatteudvalgets beretning om kommunernes overtagelse af inddrivelse af fordringer, jf. beretning af almen art 2015-16 nr. 8.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 9 (EL).