Den fulde tekst
L 101
Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 14/12 16
Fremsat skr 14/12 16
1.beh 24/1 17
Betænkning 2/2 17
2.beh 7/2 17
Lovf som vedt 21/2 17
3.beh 21/2 17
Lov nr 191 af 27. februar 2017
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Venstreregeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 17. november 2016 indgået aftale om at afskaffe PSO-afgiften og afholde udgifterne til vedvarende energi over finansloven.
Det følger således af »Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften« af 17. november 2016, at PSO-udgifterne gradvis flyttes til finansloven fra 2017, og at udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i 2022. PSO-afgiften afskaffes tilsvarende gradvis fra 2017 med fuld udfasning i 2022.
Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af den grønne check.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2017 og har virkning fra den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.