Den fulde tekst
L 109
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).
Lovf som fremsat 15/12 16
Fremsat skr 15/12 16
1.beh 10/1 17
Betænkning 7/2 17
Lovf optrykt efter 2.beh 9/2 17 Tillæg H
2.beh 9/2 17
Lovf som vedt 21/2 17
3.beh 21/2 17
Lov nr 192 af 27. februar 2017
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Alex Ahrendtsen (DF), Louise Schack Elholm (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV), Jacob Mark (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en opfølgning på den lovgivning, der blev gennemført som følge af folkeskoleaftalen fra juni 2013.
Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om opfølgning på den tidligere regerings (Venstre) inklusionseftersyn. Det skal tydeliggøres, at undervisningen skal tilrettelægges, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt.
Skolebestyrelsen skal med lovforslaget fremover fastsætte principper for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, ligesom skolebestyrelsen får mulighed for at udtale sig om skolens skemaer forud for skolestart.
Lovforslaget indfører blandt andet et retskrav på, at et barn en gang i skoleforløbet kan få foretaget en ordblindetest fra den 1. marts på 4. klassetrin, ligesom mulighederne for at anvende eksterne undervisere fra det omgivende samfund i undervisningen udvides. Lovforslaget giver også mulighed for at forlænge frikommuneforsøget.
Det foreslås, at forslaget om skolebestyrelsers mulighed for at udtale sig om det kommende års skoleskema og forslaget om at forlænge de to frikommuneforsøg træder i kraft den 1. marts 2017. Resten af lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. august 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 112 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.