Den fulde tekst
L 111
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 15/12 16
Fremsat skr 15/12 16
1.beh 19/1 17
Betænkning 10/5 17
2.beh 18/5 17
Tillægsbet 24/5 17
3.beh 1/6 17
Lovf som vedt 1/6 17
Lov nr 680 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Trine Torp (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Lovforslaget skaber mulighed for at godkende etablering af nye havbrug eller udvidelse af eksisterende havbrug, hvor ansøgning om miljøgodkendelse ellers måtte afslås under henvisning til lovgivning om vandplanlægning eller havstrategi.
Lovforslaget skaber hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte regler om, at havbrug kan godkendes med vilkår om kompenserende marine virkemidler. Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem den tidligere regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en fødevare- og landbrugspakke fra 22. december 2015 og den efterfølgende indgåede aftale af 30. juni 2016 »Dansk akvakultur i vækst«.
Lovforslaget træder i kraft 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 22 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.