Den fulde tekst
B 47
Forslag til folketingsbeslutning om Amager Fælled.
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Pelle Dragsted (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Uffe Elbæk (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Christian Poll (ALT).
Vedrørende: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Forsl som fremsat 19/12 16
Fremsat skr 19/12 16
1.beh 2/2 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 2/6 17
Ordførere: (1.beh) Lea Wermelin (S), Pia Adelsteen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Trine Torp (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at forhindre gennemførelsen af det planlagte byggeri på Amager Fælled.
Amager Fælled rummer områder med natur, som ikke har været bebygget eller opdyrket i over 5.000 år, og som bebos af mange sjældne og fredede arter. Det er forslagsstillernes opfattelse, at Amager Fælled er et unikt grønt åndehul i København, som bør bevares som et sådant i sin helhed. Grønne områder er lige så vigtige for et godt liv i en storby som velfungerende transport, et godt kulturliv, og hvad der ellers hører med til storbylivet.
For så vidt angår den del af finansieringen af Københavns Metro, der skulle komme fra salget af Amager Fælled Kvarter-arealet, foreslås midlerne fundet ved en kombination af en længere tilbagebetalingstid for metroprojekterne, øgede byggemuligheder inden for Ørestaden og/eller ved magelæg af alternative statslige og kommunale grunde. Men andre løsninger kan også vise sig relevante, hvorfor en kortlægning af alternative finansieringsmuligheder foreslås udført i samarbejde mellem staten og Københavns Kommune.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 15 (EL og ALT), imod stemte 79 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 9 (RV og SF).