Den fulde tekst
L 92 A
Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om finansiel virksomhed. (Bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
2.beh 19/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 19/12 16 Tillæg H
Lovf som vedt 10/1 17
3.beh 10/1 17
Lov nr 60 af 16. januar 2017
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget handler om bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v. i forbindelse med vurdering af landets faste ejendomme.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.