Den fulde tekst
L 92 B
Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om kommunal ejendomsskat. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget og udvidelse af den ekstraordinære revisionsbestemmelse).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
2.beh 19/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 19/12 16 Tillæg H
Lovf som vedt 10/1 17
3.beh 10/1 17
Lov nr 61 af 16. januar 2017
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det nye vurderingssystem skal i første gang anvendes ved vurdering af ejerboliger i 2018 og ved vurdering af andre ejendomme i 2019. Som en konsekvens heraf foreslås det, at de nuværende vurderinger inklusive eksisterende rabatter videreføres i yderligere 1 år, indtil det nye vurderingssystem tages i anvendelse. Det betyder, at 2011-vurderingen af ejerboliger videreføres til 2018, og at 2012-vurderingen af andre ejendomme videreføres til 2019.
Samtidig foreslås det, at adgangen til at klage tilsvarende udskydes 1 år til det tidspunkt, hvor der kan klages over de nye vurderinger.
Det foreslås desuden, at beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift fremrykkes med 1 år fra skatteåret 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF). imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.