Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser

I medfør af § 82 a, stk. 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret ved lov nr. 113 af 31. januar 2017, fastsættes:

§ 1. Praktiserende kiropraktorer kan henvise til udvalgte diagnostiske undersøgelser på sygehus, jf. lovens § 79, til brug for udredning og behandling hos den praktiserende kiropraktor.

Stk. 2. Praktiserende kiropraktorer kan henvise til CT- og MR-scanninger i sygehusvæsenet i forbindelse med biomekaniske funktionsforstyrrelser og heraf afledte smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter (arme og ben). Henvisningen kan ske som led i udredning af smertetilstanden, eller i forbindelse med opfølgning ved fravær af forventet effekt af igangsat behandling. Henvisningen skal ske ud fra konkrete faglige retningslinjer, og skal ske med henblik på at skabe bedre og hurtigere patientforløb.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 14. februar 2017

Ellen Trane Nørby

/ Erich Erichsen