Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1587 af 23. december 2014, bekendtgørelse nr. 216 af 26. februar 2015 og bekendtgørelse nr. 392 af 7. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 36, stk. 1, indsættes efter »straffelovens«: »§ 101 a, §§ 114-114 j, § 128, § 136, stk. 2 og 3,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Justitsministeriet, den 26. januar 2017

Søren Pape Poulsen

/ Thomas Klyver