Sagsforløb 2016/1 BF 54
Den fulde tekst
B 54
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.
Af Marie Krarup (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Undervisningsministeriet.
Forsl som fremsat 18/1 17
Fremsat skr 18/1 17
1.beh 21/2 17
Tilbagetaget 16/5 17
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Marie Krarup (DF), Marie Krarup (DF), Anni Matthiesen (V), Bruno Jerup (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Jacob Mark (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner. Forslaget skal sikre, at Folketinget forbyder alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – at have bederum, der kan understøtte islamisk social kontrol og en videre islamisering af det danske samfund.
Beslutningsforslaget blev taget tilbage, da forslagsstillerne formulerede et nyt beslutningsforslag, der efterfølgende blev sendt i høring (B 152).