Den fulde tekst
L 117
Forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 25/1 17
Fremsat skr 25/1 17
1.beh 2/2 17
Betænkning 4/4 17
2.beh 18/4 17
Lovf optrykt efter 2.beh 18/4 17 Tillæg H
3.beh 20/4 17
Lovf som vedt 20/4 17
Lov nr 383 af 26. april 2017
Ordførere: (1.beh) Julie Skovsby (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Bruno Jerup (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget bygger på anbefalinger fra »Rapport om det danske uredelighedssystem – Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed« fra december 2015.
Lovforslaget skal styrke troværdigheden og integriteten i dansk forskning gennem tidssvarende rammer for håndtering af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Der foreslås bl.a. en model, hvor et centralt nævn, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, behandler sager om videnskabelig uredelighed med inddragelse af den berørte forskningsinstitution, og hvor tilfælde af tvivlsom forskningspraksis behandles decentralt på forskningsinstitutionerne.
Lovforslaget indeholder desuden en definition af centrale begreber, bl.a. videnskabelig uredelighed, regler for at nedsætte nævnet for videnskabelig uredelighed, behandling af sager om videnskabelig uredelighed m.v.
Lovforslaget skal ses, i sammenhæng med at der samtidig fremsættes lovforslag om ny hovedlov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.