Den fulde tekst
L 118
Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 25/1 17
Fremsat skr 25/1 17
1.beh 2/2 17
Betænkning 21/3 17
2.beh 18/4 17
3.beh 20/4 17
Lovf som vedt 20/4 17
Lov nr 384 af 26. april 2017
Ordførere: (1.beh) Julie Skovsby (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Jakob Engel-Schmidt (V), Bruno Jerup (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget skal etablere en ny, samlet regulering af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Det Frie Forskningsråd, som man foreslår bliver navngivet Danmarks Frie Forskningsfond.
Lovforslaget vil bl.a. videreføre de gældende rammer for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, som fortsat bl.a. skal have til formål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation.
Størstedelen af de eksisterende rammer for Det Frie Forskningsråd videreføres også. Det indebærer bl.a., at Danmarks Frie Forskningsfond skal have til hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og rådgive uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og de øvrige ministre.
Lovforslaget bygger på en aftale af 13. oktober 2016 om rammerne for Danmarks Frie Forskningsfond mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.