Den fulde tekst
L 121
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Lovf som fremsat 25/1 17
Fremsat skr 25/1 17
1.beh 2/2 17
Betænkning 18/5 17
2.beh 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 17 Tillæg H
3.beh 1/6 17
Lovf som vedt 1/6 17
Lov nr 668 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indeholder en række ændringer af rammerne for kommunernes fysiske planlægning og åbner for nye udviklingsmuligheder i bl.a. kystområderne og landdistrikterne, herunder for produktion og detailhandel, og skaber mere fleksible rammer for byudvikling og mere fleksibel og digital administration.
Lovforslaget følger op på »Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet« fra juni 2016.
Formålet med lovforslaget er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling med fortsat beskyttelse af landskaber, natur og miljø i hele Danmark.
Loven træder i kraft den 15. juni 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.