Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

(Ændring af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen foretages følgende ændring:

1. I § 44 ændres »2016-17« til: »2017-18«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 7. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen