Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære og vejledning

(Til folkekirkens personregisterførere uden for Sønderjylland og personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner)

§ 1. Hermed ophæves følgende:

1) Cirkulære nr. 9163 af 26. februar 2014 om oplysning til ikke-gifte mødre.

2) Vejledning nr. 62 af 1. juli 2006 om navneændring på bryllupsdagen.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 20. februar 2017.

Kirkeministeriet, den 10. februar 2017

Torben Stærgaard