Den fulde tekst
L 138
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love. (Lønnede projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V)).
Fremsat skr 22/2 17
Lovf som fremsat 22/2 17
1.beh 3/3 17
Betænkning 18/4 17
2.beh 27/4 17
Lovf optrykt efter 2.beh 27/4 17 Tillæg H
3.beh 2/5 17
Lovf som vedt 2/5 17
Lov nr 435 af 8. maj 2017
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Jakob Engel-Schmidt (V), Bruno Jerup (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget følger op på den daværende regerings (Venstre) Tysklandsstrategi fra februar 2016.
Formålet med lovforslaget er todelt. Den ene del handler om at give universiteter mulighed for at godkende et projektorienteret forløb i en bachelor- eller kandidatuddannelse i tilknytning til en virksomhed i udlandet, f.eks. i Tyskland, hvor der er lovkrav om løn under sådanne forløb. Med lovforslaget kan den studerende modtage løn under sådanne forløb og ikke SU.
Den anden del af lovforslaget handler om at give virksomheder mulighed for at kunne give de studerende en erkendtlighed ved siden af deres SU i forbindelse med studerendes virksomhedsophold som led i ulønnede projektorienterede forløb i bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og ved andre videregående uddannelser.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.