Den fulde tekst
L 142
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 22/2 17
Lovf som fremsat 22/2 17
1.beh 14/3 17
Betænkning 18/5 17
2.beh 23/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 17 Tillæg H
3.beh 30/5 17
Lovf som vedt 30/5 17
Lov nr 695 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Jan E. Jørgensen (V), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Sanne Bjørn (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at udmønte den politiske aftale af 30. juni 2016 om kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse.
I overensstemmelse med den politiske aftale foreslås det, at færdselslovens regler om kørsel med euforiserende stoffer i blodet ændres således, at sanktionssystemet for hashkørsel bygges op efter en trappestigemodel, hvor sanktionerne for kørsel med hash i blodet stiger i takt med det målte indhold af THC i blodet. Derudover foreslås det, at der fastsættes tre kvantitative grænseværdier for niveauet af THC i blodet, hvorefter sanktionerne for hashkørsel i videst muligt omfang udmåles efter samme retningslinjer som spirituskørsel.
Det foreslås desuden, at færdselslovens regler om den frivillige alkolåsordning ændres sådan, at alkolåsen i visse tilfælde kan vælges som et fuldt alternativ til en ubetinget frakendelse af førerretten. Det foreslås, at den fulde frakendelsesperiode for tilfælde omfattet af den frivillige alkolåsordning kan erstattes med kørsel med alkolås, og at alkolåsperioden ikke skal udstrækkes ud over den periode, som førerretten er frakendt for. De almindelige betingelser for brug af alkolås – herunder vilkår, tilsyn og egenbetaling – ændres ikke med lovforslaget.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 113 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.