Den fulde tekst
L 145
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Krav om etablering af målrettede efterafgrøder).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Fremsat skr 23/2 17
Lovf som fremsat 23/2 17
1.beh 2/3 17
Betænkning 22/3 17
2.beh 28/3 17
Lovf optrykt efter 2.beh 28/3 17 Tillæg H
3.beh 30/3 17
Lovf som vedt 30/3 17
Lov nr 310 af 4. april 2017
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Lise Bech (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Trine Torp (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget fremsættes med henblik på give miljø- og fødevareministeren en række bemyndigelser, bl.a. til i 2017 og 2018 at fastsætte krav om etablering og placering af målrettede efterafgrøder svarende til en samlet kvælstofreduktion på 1.186 ton kvælstof i forhold til kystvande, 3.729 ton kvælstof i rodzonen i forhold til grundvand og yderligere 1.934 ton kvælstof i rodzonen.
Lovforslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med den frivillige ordning om målrettede efterafgrøder. Den frivillige målrettede efterafgrødeordning og dette lovforslag skal endvidere ses i forlængelse af ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016.
Lovforslaget træder i kraft den 5. april 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S (ved en fejl), DF, V, LA, ALT, RV (ved en fejl) og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 13 (EL og SF).