Den fulde tekst
L 157
Forslag til lov om betalinger.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 15/3 17
Lovf som fremsat 15/3 17
1.beh 28/3 17
Betænkning 30/5 17
2.beh 1/6 17
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 652 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget tilsigter at fremme udviklingen af innovative online og mobile betalingsløsninger og at øge sikkerheden om elektroniske betalinger.
Tredjepartsudbydere vil med lovforslaget kunne opnå tilladelse til at udbyde betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester. Ved elektroniske betalinger skal der fremover anvendes tofaktorautentifikation. Forretninger med betjent salg vil fortsat være forpligtet til at modtage kontanter som betaling, dog ikke i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Reglerne om behandling af betalingsdata vil fremover kunne bruges til bl.a. opstilling af forbrugsoverblik, rådgivning og målrettet markedsføring.
Desuden bliver kravene for at opnå tilladelse til at udbyde betalingstjenester lempet for små virksomheder.
De eksisterende forbrugerbeskyttelsesregler videreføres i vid udstrækning.
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.