Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 118, nr. 1, og § 136, nr. 1, 3 og 4, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

I medfør af § 167, stk. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fastsættes:

§ 1. § 118, nr. 1, og § 136, nr. 1, 3 og 4, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Skatteministeriet, den 29. marts 2017

Karsten Lauritzen

/ Annemette Ottosen