Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 643 af 13. juni 2014 om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Rederiet/skibsføreren skal sikre, at anlægget kontrolleres mindst én gang om året af en person/virksomhed, der er fortrolig med opgaven og har det fornødne kendskab til de forskrifter, der findes på området.

Stk. 3. De løbende eftersyn m.v. skal dokumenteres om bord.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 22. maj 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup