Den fulde tekst
L 170
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
Af Bruno Jerup (EL), Pelle Dragsted (EL), Rune Lund (EL), Pernille Skipper (EL).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 28/3 17
Lovf som fremsat 28/3 17
1.beh 25/4 17
Betænkning 30/5 17
2.beh 1/6 17
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 675 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod Poulsen (DF), Preben Bang Henriksen (V), Bruno Jerup (EL), Bruno Jerup (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at ophæve straffelovens § 140 om blasfemi, da forslagsstillerne ikke mener, at der bør være særlige regler, der beskytter religioner mod ytringer.
Herudover skal lovforslaget ses som et element til sikring af sekularisering af samfundet, hvormed alle religioner kan være genstand for diskussion og kritik, uden at det i sig selv er kriminaliseret.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 75 (DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 27 (S), hverken for eller imod stemte 0.