Den fulde tekst
L 175
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 29/3 17
Lovf som fremsat 29/3 17
1.beh 27/4 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 29/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 705 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Dan Jørgensen (S), Martin Henriksen (DF), Jan E. Jørgensen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Laura Lindahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er et styrke den erhvervsrettede danskuddannelse for at sikre, at udlændinge hurtigst muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed bliver selvforsørgende. Lovforslaget indeholder en række justeringer af danskuddannelsen for udlændinge, bl.a. begynderundervisning med beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, et klippekort til danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere og studerende og ændring af reglerne om refusion for kommunale udgifter til kommunernes udgifter til sprogundervisning.
Lovforslaget er en delvis udmøntning af aftale om mere virksomhedsrettet danskuddannelse af 17. november 2016 mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, EL, LA, RV, SF og KF), imod stemte 6 (ALT), hverken for eller imod stemte 0.