Den fulde tekst
L 178
Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado ()).
Fremsat skr 29/3 17
Lovf som fremsat 29/3 17
1.beh 4/4 17
Betænkning 4/5 17
2.beh 18/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 18/5 17 Tillæg H
3.beh 23/5 17
Lovf som vedt 23/5 17
Lov nr 548 af 30. maj 2017
Beh sammen: L 178 og L 179
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karin Nødgaard (DF), Carl Holst (V), Torsten Gejl (ALT), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at modernisere reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven), der er fra 1925.
Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, som Retsvirkningslovsudvalget afgav i januar 2015. Med lovforslaget samles alle materielle bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig bestemmelser om deling af ægtefællers formuer. Derudover indeholder lovforslaget bl.a. forslag om, at indholdet af ægtepagter ikke længere vil være offentligt tilgængeligt, da de kan indeholde private oplysninger.
Lovforslaget sambehandles med følgelovforslaget L 179 (lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)).
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.